Om Maldinis AB

Vi startade vårt familjeföretag 2015 med idén att erbjuda kunder Kvalité kopplat till Miljö och Service.

Kvalité är mycket viktigt för oss då vi erbjuder våra kunder städning som utförs av anställd personal med rätt utbildning. Vi tar säkerheten på vår arbetsplats på stort allvar genom att vi erbjuder fasta anställningar, kollektivavtal, försäkringar och mycket mer.

Miljön är mycket viktig för oss och att göra en så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför arbetar vi endast med miljövänliga produkter och håller oss uppdaterade över hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljön genom vår städning så att även flera generation efter oss kan leva ett gott liv.

Service är mycket viktigt för oss då vi arbetar i service yrket. Genom kontinuerligt arbete där samma städare har sina egna fasta kunder byggs förtroendet snabbt upp från båda sidorna. Vi kommer i tid och är flexibla om behovet skulle uppstå.

 
 
 

Hur arbetar vi?

För att kunna göra ett bra arbete ute hos våra kunder arbetar vi dagligen med en rak kommunikation med våra kunder och våra anställda i vårt team. Hos oss arbetar våra anställda under rimliga tidsramar och får dagligen feedback för deras arbete. Vilket gynnar både de anställda och våra kunder.


Hur tar vi oss runt?

Vi tar oss till våra kunder med cykel, buss, promenad eller bil. Genom att planera vårt arbete så gör vi en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi samåker om det är möjligt.

Image

Sofia Högberg
018-472 17 00
info@maldini.se
Chef / Ekonomiansvarig

Image

George Carapenco
018-472 17 00
info@maldini.se
Chef / Personalansvarig

Image

Smith Akyena
018-472 17 00
info@maldini.se
Teamledare / Lokalvårdare

Image

Ciro 
018-472 17 00
info@maldini.se
Lokalvårdare

Image

Tetiana
018-472 17 00
info@maldini.se
Lokalvårdare

Våra kunder tycker till